lãnh đạo huyện kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết 22 tại xã Bản Mế

Kiểm tra giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

 •   15/06/2020 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh, ngăn ngừa và khắc phục những tồn tại, hạn chế tiêu cực trong Đảng. Những năm qua Ủy ban kiểm tra huyện ủy Si Ma Cai,luôn thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng
 
Một số kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên

Một số kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên

 •   15/06/2020 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.
 
Si 1

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương

 •   15/06/2020 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình phát triển quê hương, đất nước qua mỗi giai đoạn lịch sử, Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ các tầng lớp nhân dân cùng chung ý chí thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Lãnh đạo huyện chúc mừng đảng viên thứ 2000

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

 •   15/06/2020 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhờ làm tốt công tác  xây dựng đảng theo phương châm vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, mà năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của huyện Si Ma Cai ngày càng được nâng cao

Hội nghị tuyên vận xã Quan Hồ Thẩn

Tuyên vận - Điểm sáng trong công tác tư tưởng của huyện Si Ma Cai

 •   15/06/2020 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Năm 2012, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Đề án thực hiện thí điểm mô hình Ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đây là giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận ở cơ sở.
 
Bế giảng lớp trung cấp chính trị khóa 95

Hiệu quả công tác tư tưởng của huyện Si Ma Cai sau 5 năm thực hiện.

 •   15/06/2020 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện thường xuyên chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai, quán triệt đầy đủ  các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,  quan tâm đến việc nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, từ đó giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn .
 
Xã Sín Chéng: đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Xã Sín Chéng: đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

 •   21/09/2018 10:18:00 AM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là hướng đến người dân, phục vụ tốt hơn cho nhân dân. Thời gian qua, xã Sín Chéng đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”,chú trọng và có nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.
 
Nhiều đảng viên trẻ: Đang là những hạt nhân ở các chi bộ cơ sở

Nhiều đảng viên trẻ: Đang là những hạt nhân ở các chi bộ cơ sở

 •   21/09/2018 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
Mạnh dạn tin tưởng giao việc cho các đảng viên trẻ, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, để họ ngày càng trưởng thành. Nhờ vậy, nhiều đảng viên trẻ đã nỗ lực phấn đấu, trở thành những hạt nhân tiêu biểu, cùng chi bộ nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng tại cơ sở.
 
Đảng ủy xã Si Ma Cai kết nạp được 10 Đảng viên

Đảng ủy xã Si Ma Cai kết nạp được 10 Đảng viên

 •   10/08/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
Từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ xã Si Ma Cai đã kết nạp được 10 quần chúng vào Đảng, làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 07 đồng chí đảng viên dự bị.
 
Ban tuyên giáo Si Ma Cai, đẩy mạnh GDCT tư tưởng

Ban tuyên giáo Si Ma Cai, đẩy mạnh GDCT tư tưởng

 •   02/08/2018 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 496
 •   Phản hồi: 0
Xác định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng ta. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Si Ma Cai đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền, Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
 
Hiệu quả từ thực hiện mô hình tuyên vận tại xã Si Ma Cai

Hiệu quả từ thực hiện mô hình tuyên vận tại xã Si Ma Cai

 •   02/08/2018 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm qua, Ban tuyên vận xã Si Ma Cai đã  chủ động tham mưu  cho Đảng ủy xã, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. 

Ban tuyên vận Sán Chải: Đẩy mạnh TT, vận động quần chúng.

Ban tuyên vận Sán Chải: Đẩy mạnh TT, vận động quần chúng.

 •   02/08/2018 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động của  Ban tuyên vận xã Sán Chải, đã làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
 
Người đảng viên gương mẫu làm kinh tế giỏi

Người đảng viên gương mẫu làm kinh tế giỏi

 •   20/07/2018 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0
Mới 26 tuổi nhưng đã là chủ một trang trại chăn nuôi khá bề thế, Ðó là đảng viên trẻ Hoàng Seo Cá, thôn Hố Tỉn, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai.
Những điều đáng ghi nhận: Tại các buổi sinh hoạt chi bộ thôn, Seng Sui, xã Lùng Sui

Những điều đáng ghi nhận: Tại các buổi sinh hoạt chi bộ thôn, Seng Sui, xã Lùng Sui

 •   27/04/2018 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 922
 •   Phản hồi: 0
Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ Vàng Seo Quáng. Sau phần thông tin nhanh tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh, huyện và của xã, thôn trong tháng, chi bộ dành phần lớn thời gian để thảo luận về những việc đã làm được và chưa làm được trong tháng của chi bộ, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục. Tuy diễn ra nhanh gọn nhưng buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao, những vấn đề mới phát sinh ở thôn dân cư được giải quyết kịp thời, những nhiệm vụ trong tháng tiếp theo được lên kế hoạch cụ thể
Chi bộ thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

 •   27/04/2018 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 854
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Chi bộ thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, cho quần chúng ưu tú Ngải Seo Thắng. Buổi lễ kết nạp diễn ra trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của điều lệ Đảng.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây