Trung tâm VH,TT-TT huyện, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Thứ hai - 15/06/2020 15:56
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Thông tin &Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, đội ngũ cán bộ viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao –Truyền thông, luôn đoàn kết nhất trí, tích cực học tập rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với phương châm chú trọng bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của huyện, phản ánh kịp thời phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện trên tất cả các lĩnh vực công tác chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hoá - xã hội. Nội dung tin bài  của đội ngũ phóng viên luôn phản ánh kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn, đảm bảo đúng định hướng và thông tin đa chiều. Điển hình các chương trình tuyên truyền đều gắn tin bài, nội dung của các chuyên mục, đa dạng, phong phú. Hàng năm chỉ đạo Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện đều tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành đoàn thể duy trì thực hiện từ 5 - 10 chuyên mục thường xuyên và hiệu quả... Ngoài ra, Đài huyện cộng tác tích cực với Đài Truyền Thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện và các báo, tạp chí Trung ương và các ngành,… phản ánh kịp thời các sự kiện, các hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hoá - xã hội.
 
Đài Truyền thanh huyện luôn phản ánh kịp thời các sự kiện, hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng diễn ra trên địa bàn huyện theo đúng định huớng của cấp trên. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng nội dung tuyên truyền, các văn bản của tỉnh, huyện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu, thu hoạch, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, công tác phòng chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai,  một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là tập trung tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền về công tác giáo dục, nêu gương điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các nhà trường; phản ánh về kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia. tuyên truyền phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phối hợp có hiệu quả với Phòng Tư pháp trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục Pháp luật trên sóng của Đài,... góp phần nâng cao chất lượng, làm chuyển biến công tác văn hoá - xã hội trên địa bàn huyện. làm tốt công tác tuyên truyền, tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS..., phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Từ đó nâng cao nhận thức cho người dân về cách chăm sóc sức khoẻ cho gia đình, cộng đồng và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, Tuyên truyền về các đợt tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND Huyện, Tỉnh. Các kỳ họp của Hội đồng nhân Huyện; Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm; ngày truyền thống của các Ban, Ngành, Đoàn thể... và các ngày kỷ niệm khác trong năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Phản ánh các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, Tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nét mới trong thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình đó là: Các chương trình phát thanh tăng về số lượng  nâng cao chất lượng,… đối với thực hiện các chương trình truyền hình được đăng tải trên trang thông tin điện tử đài, ngoài ra các bài viết, phóng sự chuyên sâu được đăng tải thông qua các Video Clip, qua đó tạo nên những điểm nhấn, đồng thời cho người xem dễ tìm để theo dõi, nâng cao hiệu quả truyền thông. Nhiều chương trình và Video Clip đã thu hút hàng nghìn lượt người xem và chia sẻ.  
Xác định thông tin cơ sở là một trong những phương thức tuyên truyền mang lại hiệu quả tích cực, góp phần không nhỏ trong việc đưa những chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Để có nhiều tin, bài sinh động, những  phóng viên đã không quản ngại khó khăn để bám sát cơ sở tác nghiệp. Từ đó, chuyển tải đầy đủ thông tin từ công tác chỉ đạo, điều hành, đến việc tổ chức thực hiện của người dân. Đó là cách làm phát huy trí tuệ tập thể và quyền làm chủ của nhân dân. Nội dung tuyên truyền ý nghĩa có sức lan tỏa tích cực, rộng rãi, thể hiện được quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần tạo nên những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, khơi dậy tiềm năng, nỗ lực vượt qua khó khăn của hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân. Từ đó, cổ vũ mạnh mẽ các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, xã hội chung sức, đồng lòng trong công cuộc xây dựng quê hương. Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đến nay phần lớn người dân đã hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với quê hương, đã tự nguyện góp công, góp của để cùng với Nhà nước thực hiện các công trình phúc lợi công cộng.
Để nâng cao chất lương, Đài huyện tham mưu cho Sở thông tin và truyền thông tỉnh  đã đầu tư lắp đặt sửa chữa các Đài truyền thanh xã, thị trấn các tổ hợp thu FM để phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện. Qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn việc chuyển tải thông tin đến với nhân dân. Hiện nay Đài đang xây dựng đội ngũ cộng tác viên các ngành và xã, thị trấn để cung cấp cho Đài những thông tin từ cơ sở một cách nhanh nhất.  Về công tác kỹ thuật, đảm bảo phát liên tục, không bị gián đoạn. Chương trình phát sóng luôn tuân thủ đúng các quy định của ngành. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị kỹ thuật, thường xuyên hỗ trợ, sửa chữa kịp thời các sự cố về kỹ thuật để các trạm truyền thanh xã, thị trấn duy trì tốt việc tiếp sóng và tuyên truyền tại địa phương.
        Do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư mọi mặt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan liên quan cùng với nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của đài huyện, nên hoạt động truyền thanh, truyền hình đã từng bước nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.  Với chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động tuyên truyền của Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện thật sự đã trở thành phương tiện thông tin có sức quảng bá mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, của địa phương nói riêng đến với nhân dân được kịp thời, đồng thời là công cụ quản lý, điều hành, chỉ đạo đắc lực của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã, thị trấn; là diễn đàn để phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trong sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện đại, hệ thống đài truyền thanh cơ sở vẫn luôn có chỗ đứng nhờ tính hiệu quả của nó. Đây là kênh thông tin thiết thực với mỗi người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, có ý nghĩa lớn trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước với nông nghiệp - nông thôn - nông dân, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
           Trong thời gian tới,  Trung tâm Văn hóa, Thể thao –Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện tập trung vào nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh phong phú các nhiệm vụ chính trị của huyện và xã, thị trấn. Quán triệt phương châm đưa tin: "chính xác, khách quan, đúng định hướng, sắc bén và kịp thời. Tích cực cộng tác với Cổng thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng khác để đưa hình ảnh của quê hương  Si Ma Cai ngày một đổi mới đến bạn bè trong tỉnh và trong nước ./.
Ngô Đình Nam, Phó giám đốc Trung tâm VH, TT-TT
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây