Quyết định phê duyệt nhà thầu

Thứ sáu - 20/11/2020 08:40
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO – TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 3451/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 08/4/2019  của Thủ tướng chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020 của UBND huyện Si Ma Cai về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách chi ngân sách năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTVH ngày 02/11/2020 của Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông huyện Si Ma Cai về việc Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa trạm phát thanh FM xã phục vụ hoạt động tuyên truyền năm 2020;
Căn cứ Kết luận số 03/KL-HĐTĐG ngày 18/11/2020 của Hội Đồng thẩm định giá Trung tâm Văn hóa,  thể thao – Truyền thông huyện Si Ma Cai.
Căn cứ chức năng quyền hạn của Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông huyện Si Ma Cai;
  Xét đề nghị của tổ chuyên môn.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa trạm phát thanh FM xã phục vụ hoạt động tuyên truyền năm 2020
 với nội dung như sau:
Tên gói thầu: Sửa chữa trạm phát thanh FM xã phục vụ hoạt động tuyên truyền năm 2020
Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm cung cấp thiết bị phát thanh truyền hình
  • Địa chỉ: Kiốt 128, tòa  nhà M1B khu đô thị Thanh Hà Cienco5, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
  • Giấy chứng nhận ĐKKD số: 01O8015929  Đăng ký lần đầu ngày 14/6/2018 do Phòng Tài chính - kế hoạch Quận Hà Đông cấp.
Giá trúng thầu: 79.500.000 đồng (Bẩy mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Nguồn vốn: Theo Quyết định số 840/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020 của UBND huyện Si Ma Cai về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020;
Điều 2: Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thực hiện Quyết định này, các cam kết trong hồ sơ dự thầu. Giao đồng chí phụ trách tài chính, kế toán Trung tâm Văn hoá Thể thao - Truyền thông căn cứ Quyết định triển khai hợp đồng thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3: Các ông, bà thuộc bộ phận chuyên môn, Tài chính kế toán và đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:                                                                                           
- Ban Giám đốc TTVH;
- Như điều 3(t/h);
- Websize: muasamcong.mpi.gov.vn;
- Websize: truyenhinhsimacai.vn;
- Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Bùi Huy Thiêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây