Thông báo lua chọn nhà thầu

Thứ sáu - 20/11/2020 08:38
Kính gửi: Ban giám đốc các đơn vị nhà thầu tham gia đấu thầu
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị sự nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020 của UBND huyện Si Ma Cai về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách chi ngân sách năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTVH ngày 02/11/2020 của Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông huyện Si Ma Cai về việc Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa trạm phát thanh FM xã phục vụ hoạt động tuyên truyền năm 2020;
Căn cứ Kết luận số 03/KL-HĐTĐG ngày 18/11/2020 của Hội Đồng thẩm định giá Trung tâm Văn hóa,  thể thao – Truyền thông huyện Si Ma Cai.
Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông huyện Si Ma Cai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung cụ thể như sau:
1. Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa trạm phát thanh FM xã phục vụ hoạt động tuyên truyền năm 2020:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Cung cấp thiết bị phát thanh truyền hình.
(Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Trung tâm Cung cấp thiết bị phát thanh truyền hình có mã số 01O8015929 đăng ký lần đầu lần đầu ngày 14/6/2018).
- Giá trúng thầu: 79.500.000 đồng (Bẩy mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:
- Trung tâm điện tử viễn thông Thanh Hòa: Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) đứng thứ 2.
- Công ty TNHH xây dựng & Thương mại Gia Linh: Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá và sau khi tính ưu đãi (nếu có) đứng thứ 3.
3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Trung tâm Cung cấp thiết bị phát thanh truyền hình trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
 Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông huyện Si Ma Cai thông báo để các đơn vị tham gia đấu thầu được biết và phối hợp hoàn tất các thủ tục theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- websize: truyenhinhsimacai.vn;
- Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
Đã ký
 
 
Bùi Huy Thiêm
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây